Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: front
Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: left
Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: right
Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: front
Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: left
Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White Perspective: right

Vanity Fair Entertain Classic Napkins - White

UPC: 0004200035515
Select a store to view price