TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: front
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: back
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: left
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: right
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: top
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: front
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: back
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: left
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: right
TGI Friday's Mozzarella Sticks Perspective: top

TGI Friday's Mozzarella Sticks

UPC: 0004670406850
Select a store to view price