Terra Exotic Potato Sea Salt Vegetable Chips Perspective: front
Terra Exotic Potato Sea Salt Vegetable Chips Perspective: back
Terra Exotic Potato Sea Salt Vegetable Chips Perspective: front
Terra Exotic Potato Sea Salt Vegetable Chips Perspective: back

Terra Exotic Potato Sea Salt Vegetable Chips

UPC: 0072822901479
Select a store to view price
  • Sea Salt
  • Non-GMO
  • Gluten Free
  • Kosher
  • Sweet Potato
  • Yukon Gold
  • Naturally Blue Potato